فرم استخدام

کانون تبلیغات و ارتباطات حاشیه گرافیک

تذکر: فقط به فرم هایی ترتیب اثر داده خواهد شد که کامل و صحیح تکمیل شده باشند.لذا فرم ذیل را با دقت و اطلاعات صحیح تکمیل کنید.

نام ونام خانوادگي:        تاريخ تولد:   (روز/ماه/سال)
وضعیت تاهل
مجرد متاهل
عكس پرسنلي (ارسال عكس اجباري نيست): 
وضعیت نظام وظیفه:   (معاف دائم ، معافیت تحصیلی ، پایان خدمت ، در حال خدمت ، غیر مشمول)
شغل مورد نظر
مسئول فروش بازارياب تبليغاتي منشی امور دفتری طراح و گرافيست عكاس مالتي مديا كار فلش برنامه نويس وب برنامه نویس موبایل

ارسال نمونه کار برای موارد مرتبط ضروری است. (فرمت .zip یا .pdf)

ارسال فایل:  
آدرس محل سكونت: 
  (0311xxxxxxx)   تلفن ثابت:   تلفن همراه:   (091xxxxxxxx)  
آدرس ايميل:  وب سایت یا وبلاگ: 
مدرك تحصيلي:     رشته تحصيلي:
سوابق شغلی، مدت و محل اشتغال:  
توانمندی ها و نرم افزارهای مسلط  
مایل به همكاري به چه صورت ميباشيد:   تمام وقت نيمه وقت ساعتي پروژه اي مشاركتي
حقوق پیشنهادی:  
نحوه آشنایی:  
توضیحات  

در صورتي كه عدم صحت هر كدام از اطلاعات فوق ثابت شود ، كانون ميتواند بلافاصله و بدون هيچ تعهد و قيد و شرطي به همکاری خود خاتمه دهد.

موافقم